O meni

Katarina Petrovic, HAJDE DA... 30. jun 2009._2_1

Ja sam inženjer prehrambene tehnologije. Diplomirala sam Prehrambenu tehnologiju namirnica biljnog porekla na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Po okončanju osnovnih akademskih studija, na Institutu za tehnologiju i biohemiju, specijalizovala sam se u oblasti biohemijskog inženjerstva koje obuhvata biotehnološke procese u proizvodnji alkohola, kvasca, fermentisane hrane, skroba i njegovih derivata, antibiotika i drugih farmaceutskih i hemijskih proizvoda.

Znanja sam usavršavala u okviru master studija iz oblasti tehnološke mikrobiologije.

Tehnološka mikrobiologija je deo šire discipline koja obuhvata oblasti biotehnologije i biohemijskog inženjerstva.

Spada u relativno mlade nauke čiji predmet izučavanja čini pomenuta biohemijska aktivnost mikroorganizama koja se može korisno primeniti u industrijskoj proizvodnji specifičnih supstanci za potrebe ljudi.

To podrazumeva, ne samo primenu mikroorganizama u proizvodnji namirnica (hleb, mlečni proizvodi, alkoholna pića, produkti biološkog konzervisanja), već i primenu mikroorganizama u proizvodnji:

— alkohola i rastvarača (etanol, butanol, glicerol, propanol, aceton, patočna ulja);

— organskih kiselina (limunska, sirćetna, mlečna, fumarna, glukonska, itakonska);

— aminokiselina (lizin, glutaminska);

— biološki aktivnih materija (vitamini, alkaloidi);

— enzima (amilaze, celulaze, pektinaze, proteaze);

— antibiotika (penicilin, streptomicin, tetraciklin);

— polimera (dekstrana, pululana, ksantana)…

Pored standardnih proizvoda današnje biotehnologije (mikrobne biomase, primarnih i sekundarnih metabolita, produkata razgradnje i transformacije organskih jedinjenja), poseban pravac razvoja tehnološke mikrobiologije čini stvaranje proizvoda biosintezom pomoću mikroorganizama dobijenih tehnologijom rekombinantne dezoksiribonukleinske kiseline (rDNK) — genetičkim inženjeringom.

Takođe, u okviru analitičke laboratorije za kontrolu kvaliteta, pored instrumentalno-analitičkih metoda usmerenih na higijensko-toksikološka, tehnološka i nutritivna svojstva proizvoda, bavila sam se i senzornom analizom — integralnim delom kvaliteta proizvoda.

Zalažem se za govor činjenica i naučnih dokaza, a ne mitova i zabluda.

Šta želim ovim blogom?

Blogom pokušavam da na pristupačan i sveobuhvatan način odgovorim na pitanja u vezi sa hranom koju svakodnevno pripremamo i jedemo. Uprkos velikom broju kontradiktornih saveta o ishrani publikovanih u štampanim i elektronskim medijima, pokušavam da približim opsežna naučna istraživanja i pružim stvarne i dokazive podatke o uticaju hrane na funkcionisanje ljudskog organizma (bez prenaglašavanja njene uloge i bez nametanja bilo kog režima ishrane).
Ovo podrazumeva i teme koje se odnose na hranljivu vrednost namirnica, biohemijske procese koji se dešavaju unutar organizma, kao i zdravstvenu bezbednost hrane, ali ne samo hrane, već i svih sumnjivih sredstava koja se pojavljuju na tržištu u poslednje vreme, a registruju različito u cilju „prevencije zdravlja ljudi i pomoći pri izlečenju od bolesti“, kako tvrde njihovi zagovornici.
U tom smislu, nezaobilazan segment na blogu čine i teme iz oblasti tzv. alternativne medicine, metode koje ona propagira i raskrinkavanje najčešćih zabluda u vezi sa njima.

I najzad, u fokusu ovog bloga su inovacije na polju biomedicine, nanotehnologije, biohemijskog i genetičkog inženjeringa.

Advertisements

4 comments

  1. Sjajan Blog, hvala ti što sve ovo pišeš!

    Like

  2. septembar

    Samo nastavi sa tekstovima , odlicno je .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: