Resveratrol ― raskrinkavanje mita

LIKER-OD-GROŽĐA Skoro svi su već negde čuli, te ponavljaju da je resveratrol dobar za srce, da održava optimalne vrednosti holesterola i triglicerida, da usporava starenje. Često je slavljen kao tajna tzv. francuskog paradoksa, to jest činjenice da Francuzi nemaju problema sa kardiovaskularnim bolestima uprkos tome što uzimaju masnu hranu. Od trenutka kad je otkriven *1976. godine do danas, ne postoji supstanca biljnog porekla koja je izazvala toliko interesovanja naučne javnosti kao resveratrol.

Sredinom devedesetih godina je reklamiran kao antioksidans, agens protiv raka i kao supstanca protiv starenja.

Otkriven je *1976. godine u vinovoj lozi, a znatno ranije su neki narodi koristili koren azijske biljke Polygonum cuspidatum (veoma bogat u sadržaju resveratrola) za lečenje raznih bolesti.

Šta je uopšte resveratrol?

Resveratrol_trans

Resveratrol pripada velikoj grupi polifenolnih jedinjenja (polifenola). Po sastavu je 3,5,4-trihidroksistilben, stilbenoid, derivat stilbena. Neke vrste biljaka ga proizvode kao odgovor na povredu, infekciju gljivicama, ultraljubičasto zračenje ili drugu vrstu stresa. Vinova loza, Vitis vinifera, sintetiše ga kada je napadnuta gljivičnom infekcijom koju izaziva uglavnom siva plesan Botrytis cinerea. Resveratrol se nalazi u grožđu, vinu, soku od grožđa, bobičastom voću… Resveratrol je rastvorljiv u mastima. Sastoji se iz dva aromatična prstena povezana dvostrukom vezom. Prisutnost dvostruke veze omogućava postojanje resveratrola u dva izomerna oblika, cis i transCis i trans resveratrol mogu biti slobodni ili vezani za glukozu (glukozidi).

Činioci koji utiču na sadržaj resveratrola u vinu

plantazaOvo jedinjenje je prisutno više u pokožici bobice grožđa, nego u mesu (pulpi). Na količinu resveratrola u vinu utiču: sorta grožđa, klima, fitosanitarno stanje grožđa, postupak ceđenja kljuka, soj kvasca, primena enzima, uslovi čuvanja vina. Resveratrol se nalazi u većoj količini u crvenim vinima nego u belim, jer se u postupku proizvodnje belih vina opna grožđa ranije uklanja.

Dužina fermentacije uslovljava procenat resveratrola u vinima.

U zavisnosti od vremenskih prilika, količina resveratrola raste ili se smanjuje, pa tako kad je hladno vreme i kad su padavine češće, kad je biljka podložnija gljivičnim infekcijama, resveratrol je više zastupljen u grožđu, za razliku od sušnih sezona, kada ga ima manje.

Pri muljanju grožđa dolazi do većeg ili manjeg cepanja pokožice pri čemu se oštećuje membrana i time omogućava prelazak bojenih materija u širu. Međutim, to je ponekad nepotpuno. Stoga je potrebno na neki način potpomognuti proces maceracije. Žive ćelije pokožice pod normalnim uslovima ne otpuštaju tako lako bojene i taninske materije. Atmosfera bez kiseonika ili zasićena ugljendioksidom, visoka temperatura i prisustvo alkohola mogu da pomognu. Ovo su uslovi koji se javljaju za vreme alkoholne fermentacije kljuka, tako da maceracija i fermentacija obično teku paralelno. Sa početkom fermentacije, stvaraju se i uslovi za maceraciju čvrstih delova grožđa, a samim tim i za prelazak bojenih materija iz pokožice u vino. Ponekad se faktori poput temperature i ugljendioksida redukuju i pre početka fermentacije radi izazivanja prelaska ovih materija u vino (uključujući i resveratrol) od kojih zavisi intenzitet boje vina, ukus i harmoničnost.

Primena glikolitičkih enzimskih preparata, kao i posebnih sojeva kvasaca, može da poveća udeo slobodnih oblika resveratrola u odnosu na sadržaj onog u formi glikozida.

caseSadržaj resveratrola je stabilan nakon fermentacije i skladištenja tokom dužeg perioda. Dominantan oblik resveratrola je trans-resveratrol, a pojava cis-resveratrola  u nekim vinima se događa zbog fotoizomerizacije. Pokazalo se da je trans-resveratrol  više biološki aktivan oblik resveratrola.

Pojava cis-resveratrola  se dešava usled delovanja nekih enzima tokom fermentacije ili kasnije zbog otpuštanja iz viniferina, polimera resveratrola, zbog čega se smatra da vina imaju dva puta veći sadržaj resveratrola u odnosu na sok od grožđa.

Metabolizam resveratrola

GrapesInGlass

Neka istraživanja pokazuju da se oko 70% oralno uzetog resveratrola apsorbuje i to deluje obećavajuće. Međutim, njegova biološka raspoloživost je mala, svega 1%. Vrlo brzo se metaboliše i izlučuje urinom.

Pretpostavlja se da hidrogenizaciju dvostruke veze sprovode crevne bakterije, dok se ostali procesi dešavaju u jetri.

Biološka raspoloživost resveratrola u obliku glikozida je još manja.

A na usvajanje slobodnog resveratrola ne utiče hrana. Gotovo je ista biološka raspoloživost, bilo da se vino uzima uz hranu ili ne.

Uticaj na zdravlje

Kardiovaskularni efekti

Neke studije su svojevremeno pokazale da resveratrol može smanjiti rizik od nastanka koronarne bolesti srca.

Fenomen „francuski paradoks” se često povezivao sa malom smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti u Francuskoj uprkos velikom unosu zasićenih masti i pušenju.

Međutim, ta istraživanja su bila fokusirana na kratkoročne efekte i vrlo često su bila nedosledna, a dominantan oblik ispitivanja je bio in vitro (u laboratoriji, ne onaj sproveden na ljudima).

Treba napomenuti da se u laboratorijskim uslovima radilo sa koncentracijama resveratrola koje su znatno više u odnosu na one koje bi ljudi mogli da obezbede umerenim konzumiranjem vina.

Uverljivi dokazi da resveratrol učestvuje u sprečavanju kardiovaskularnih bolesti, posebno ne u dozama prisutnim u jednoj ili dve čaše vina, nisu ponuđeni.

Pronađeno je i objašnjenje za Francuze koje se sastoji u tome da oni konzumiraju veću količinu voća i povrća, neguju drugačiji životni stil, te sve to skupa igra glavnu ulogu u zdravlju kardiovaskularnog sistema.

Nove studije sprovedene na ljudima u regijama gde se potrošnja crvenog vina podrazumeva, obuhvatile su učesnike prosečne starosti oko 65 godina i pratile ih devet godina. Analiziran je sadržaj resveratrola u urinu. Učesnici su bili podeljeni u četiri grupe na osnovu količine metabolita resveratrola u urinu. Tokom devet godina oko trećina učesnika iz svake grupe je umrla.

Korelacija između uzimanja vina i smanjenja stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti nije nađena. Ljudi koji su uzimali više resveratrola nisu živeli duže ili smanjili rizik od bolesti u poređenju sa onima koji su uzimali manje ovog jedinjenja.

all3winecolors1

Rak

Mnoge studije su ulivale nadu da resveratrol ima potencijal za prevenciju i lečenje raka.

Nedavno ispitivanje je zaključilo da on nije lek, jer mu nedostaje visoka efikasnost i ciljna specifičnost.

Rezultati su bili jako nesigurni, čak i pri visokim koncentracijama resveratrola unesenog u obliku dodataka ishrani. Te doze u tkivima nisu bile dovoljne da bi delovale antikancerogeno (ispitivanja na glodarima).

Anti-aging” efekat

Laboratorijska istraživanja su pokazala da resveratrol deluje kao antioksidans, da neutrališe „slobodne radikale. Sva istraživanja su uglavnom sprovođena na miševima, a dovođenje u vezu sa dugovečnošću je rađeno na osnovu ispitivanja vršenih na soju kvasca Saccharomyces cerevisiae, vinskim mušicama, nekim vrstama crva…

Međutim, upitna je uloga resveratrola kao antioksidansa u ljudskom organizmu, s obzirom na to da je slabo biološki raspoloživ, te se nakon oralnog uzimanja nalazi u organizmu u značajno manjim količinama nego što ima drugih antioksidanasa, poput vitamina E i C.

Zatim, on se veoma brzo metaboliše u druge produkte koji imaju manje antioksidativno dejstvo nego sam resveratrol.

Potrebna su klinička ispitivanja koja bi pokazala da li resveratrol ima bilo kakav efekat na dugovečnost kod ljudi, jer se ne može zanemariti činjenica da su vrednosti resveratrola u plazmi nakon oralnog uzimanja značajno manje u odnosu na doze primenjene u laboratoriji.

Potencijal za novi tretman protiv akni

grapes-tree-wallpaper-download-free_1Resveratrol je fitoaleksin. Fitoaleksini su antimikrobne supstance koje sintetišu biljke kada su napadnute patogenima kao što su bakterije i gljive. Fitoaleksini deluju kao toksini na patogene. Vrlo brzo se akumuliraju u području patogene infekcije.

Benzoil-peroksid koji je uništavao bakterije ― izazivače akni je u laboratorijskim uslovima ubijao bakterije na svim nivoima, ali je efekat bio kratkog veka.

Kada su urađena istraživanja sa resveratrolom, ustanovljeno je da on nema jaku sposobnost uništavanja, ali da deluje inhibitorno na njihov rast duži vremenski period.

Iznenađujuće, spajanjem ova dva jedinjenja, naučnici su pokazali da je taj put najefikasniji u borbi protiv kolonija bakterija.

Studija ukazuje na potencijal resveratrola u napadu na akne, ali u sinergiji sa benzoil-peroksidom.

S obzirom na to da resveratrol ima produženu antibakterijsku aktivnost i manju citotoksičnost u odnosu na benzoil-peroksid, istraživanja u ovom smeru bi trebalo nastaviti.

Suplementi

que-es-resveratrolResveratrol je dostupan i u vidu suplemenata u kojima se ponekad nalazi u kombinaciji sa vitaminima i/ili drugim sastojcima.

Dodaci ishrani ga uglavnom sadrže u količini od 20 do 500 mg po tableti ili kapsuli. Čistoća ovih proizvoda je nepoznata. Pošto su dijetetski suplementi loše regulisani, ne treba pretpostaviti da je naznačena doza tačna.

Zapravo, resveratrol-tablete nisu regulisane od strane FDA, tako da teško da potrošač zna šta tačno dobija i da li je proizvod zaista efikasan.

Da bi dobili ekvivalentnu dozu koja se koristila u nekim istraživanjima kod životinja, ljudi bi trebalo da uzimaju 2 g resveratrola, 2000 mg.

Količina resveratrola u vinu se kreće od 0,2 mg/l pa naviše, u zavisnosti od sorte i drugih faktora, s tim da se može definisati neki prosek u sadržaju od 0,8 mg/l.

Sigurnost

red-wineUopšteno, resveratrol se ne smatra toksičnim. Kod zdravih ljudi, oralno uziman u dozi, čak i od 5 g, nema neke štetne efekte.

Dugotrajni efekti upotrebe još nisu poznati. Vrlo je malo studija sprovedenih na resveratrol kod ljudi, tako da lekari ne mogu da potvrde nikakve beneficije, ali istovremeno ni šta se dešava kada se ovi dodaci uzimaju duže vreme. Do sada, studije nisu otkrile nikakve jake sporedne efekte.

Jedino je poznato to da resveratrol-suplementi mogu stupiti u interakciju sa antikoagulansima, poput varfarina, te povećati rizik od krvarenja, kao i lekovima kao što su ibuprofen i aspirin.

Zaključak

Sva istraživanja sprovedena pre 2010. godine nisu podrazumevala kliničko testiranje resveratrola. Eksperimenti na životinjama su pokazivali neku vezu između konzumiranja određene hrane, dijetetskih suplemenata i raznih zdravstvenih ishoda.

Sistematski pregled različitih autora 2011. je definisao da dokazi nisu dovoljno jaki da opravdaju upotrebu resveratrola za ljude izvan doze koja se može dobiti iz hrane.

Izveštaj 1

Izveštaj 2  

A doza iz vina, bobičastog voća ili crne čokolade, i pored brižljivog sprovođenja procesa proizvodnje, toliko je mala da je učinak zanemarljiv i pre svega, nedovoljno ispitan.

Pogrešne interpretacije o dobrim efektima resveratrola mogu navesti neke ljude na povećanu upotrebu vina, što može napraviti više štete nego koristi, uključujući i oštećenje jetre i zavisnost.

Upotreba suplemenata resveratrola za koje stručnjaci nisu potvrdili moguća pozitivna dejstva na usporavanje starenja ili prevenciju bolesti nije mudro.

Povremena upotreba crvenog vina deluje daleko mudrije.

Ali, svakako, ko uživa u njegovom ispijanju, trebalo bi da zaboravi na resveratrol.

O izveštaju međunarodne naučne konferencije o resveratrolu i zdravlju 2014. ovde:

Link

9 comments

 1. bubblepoint

  Da li bi mogao da ima estrogenski efekat, mislim na E izomer,s obzirom da je der stilbena?

  Like

  • Hemijska struktura resveratrola je slična dietilstilbestrolu ― sintetičkom agonistu estrogena, što sugeriše da resveratrol takođe može funkcionisati kao agonist estrogena, odnosno, da se može vezivati za receptore estrogena i izazivati slične odgovore kao endogeni estrogenski agonisti.

   Međutim, u eksperimentima ― ćelijskim kulturama, utvrđeno je da resveratrol deluje kao estrogenski agonist ili kao antagonist u zavisnosti od faktora kao što su: tip ćelije, izoforme receptora (ERα i ERβ) i prisustvo endogenih receptora.

   Like

 2. Milka

  Veliko hvala na korektnoj i iscrpnoj informaciji.

  Like

 3. Lep clanak, ali interesantno da niste spomenuli borovnicu u kojoj ima najvise resveratola. Uzgred resveratol se pokazo odlicnim u prevenciji i lecenju ulceroznog kolitisa i drugih inflamatornih bolesti. Jos jednom HVALA na informacijama.

  Like

  • Zahvaljujem na čitanju.

   Pomenula sam borovnicu, navodeći kao izvor resveratrola bobičasto voće. Ipak, nema borovnica najviše ovog jedinjenja, već u sadržaju resveratrola prednjače grožđe i vino.

   Istraživanje koje pominjete, sprovedeno je na miševima (link). To je ograničena studija sa nekim pozitivnim efektima u lečenju ulceroznog kolitisa kod životinja, čiji se rezultati ne mogu ekstrapolirati na ljude, što autori i navode.

   Druga studija je iz 2015. godine (link). Sprovedena je na ljudima u trajanju od šest nedelja primenom suplemenata resveratrola. Autori ostaju pri stavu da je suplementacija uticala na blago smanjenje zapaljenja kod nekih pacijenata sa ulceroznim kolitisom. Finalni zaključak se odnosi na to da je potrebno utvrditi da li će se ovi efekti nastaviti pri dužem trajanju lečenja.

   Dakle, morate imati na umu dve činjenice:

   1. dugotrajni efekti nisu potvrđeni jer ne postoje dugoročna ispitivanja po pitanju uspostavljanja korelacije između upotrebe resveratrola i lečenja ulceroznog kolitisa;

   2. doze resveratrola korišćene kod miševa su znatno veće od onih koje ljudi uzimaju konzumiranjem grožđa, vina i borovnica, ako hoćete; takođe, bez obzira na doze, ne možete rezultate dobijene kod miševa automatski primeniti na ljude (da je tako, svi potencijalni preparati bi se proglašavali lekovima).

   Like

 4. Velibor

  Hvala na poštenju

  Like

 5. Goran

  Zanima me zašto nije mudro uzimati kao suplement? Koji su neželjeni efekti ako ih ima?

  Like

 6. Sinisa

  Srusili ste mi snove.
  Ima li nesto da deluje za ono gde
  resveratrol ne deluje?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: