Srebrna voda/koloidno srebro — prodavanje magle

bocica manja

Proizvođači izjavljuju:

Naše koloidno srebro sadrži 99,99% čistog srebra. Čestice srebra su suspendovane u demineralizovanoj vodi koja ubija bakterije i viruse. Može se primeniti lokalno i/ili apsorbovati u krvotok umesto antibiotika, čime se izbegavaju njihovi negativni efekti koji se sastoje u tome da ubijaju dobre bakterije u digestivnom traktu.

Potpuno prirodan proizvod u najčistijem obliku na raspolaganju! Prisustvo koloidnog srebra u blizini virusa, gljivica i bakterija onemogućava dejstvo enzima u ćelijama mikroorganizama na nivou oksidativnog metabolizma remeteći proces disanja. Patogeni se na taj način uništavaju i eliminišu iz tela. Za razliku od antibiotika koji uništavaju korisne enzime, koloidno srebro ostavlja ove enzime netaknutim.

Ono je bezbedno za ljude, biljke, životinje.

Nemoguće je da jednoćelijski mikroorganizmi mutiraju u prisustvu srebrnih jona. Takođe, koloidno srebro ne ometa druge lekove koje čovek istovremeno uzima. Koloidno srebro je bezbedan, prirodan lek za mnoge bolesti čovečanstva. Može se uzimati unedogled, jer telo ne razvija toleranciju na njega.

bocica veca

Tvrdnje da je koloidno srebro bezbedno prvenstveno dolaze iz kompanija koje ga prodaju, a koje samim tim teško da čine izvor nepristrasnih informacija.

Srebro je korišćeno davno kao agens protiv štetnih mikroorganizama, jer u to vreme ljudi nisu imali drugog izbora. Kapi srebro-nitrata su, na primer, korišćene da spreče infekcije oka kod novorođenčadi.

Srebro je izbačeno iz upotrebe praktično, uvođenjem antibiotika i antiseptika. Međutim, iznenada je opet steklo popularnost devedesetih godina.

Mnogi proizvođači koji koriste reklamne trikove ne bi li naglasiili da se u sastavu njihovih proizvoda nalazi koloidno srebro vrlo često nemaju pojma o koloidima, a ono što zapravo ulazi u sastav preparata koje prodaju je ništa drugo do, jonsko srebro.

U želji da budu što atraktivniji, danas se promoteri tu ne zaustavljaju, pa se u prodaji može naći monoatomsko srebro (čestice se opisuju kao jedinstveni, samostalni atomi srebra, što je potpuni apsurd, jer jedan atom čestice ne može postojati sam za sebe) srebro-hidrosol (pri čemu se misli na koloidnu suspenziju u vodi; međutim, u 95% oglasa radi se o jonskom srebru), kovalentno srebro (najnoviji termin, a ipak se odnosi na jone srebra).

Tehnički gledano, jonsko srebro, srebrni jon, to je atom srebra kome nedostaje jedan elektron (jon — atom sa manjkom ili viškom elekrona).

Jonsko srebro nije isto što i metalno srebro, čestica srebra ili koloidno srebro.

erlen majeri

Koloidni rastvori

Uopšte uzev, rastvori, tj. disperzni sistemi se sastoje od rastvarača (disperzno sredstvo) i rastvorljive supstance (disperzna faza). Prema veličini čestica disperzne faze, svi rastvori se mogu podeliti na:

 1. grubo disperzne sisteme (gde je veličina čestica preko 100 nm; emulzije, suspenzije)
 2. fino disperzne sisteme (koloidni rastvori kod kojih je veličina čestica između 1 — 100 nm)
 3. visoko disperzne sisteme (pravi rastvori, veličina čestica do 1 nm)

Koloidni disperzni sistemi su sistemi u kojima su čestice jedne faze dispergovane u drugoj. Prema agregatnom stanju disperznog sredstva i disperzne faze (gas, tečnost, čvrsta supstanca) postoje različite vrste koloidno-disperznih sistema, pa tako imamo: aerosol, penu, emulziju, gel, čvrstu emulziju itd.

Koloidne rastvore najčešće čine disperzni sistemi u kojima je disperzno sredstvo tečnost (voda), a disperzna faza čvrsta supstanca. Stabilnost čestica u rastvorima potiče od njihovog električnog naboja i omotača koji ih okružuje, pa se u zavisnosti od njega, koloidi dele na hidrofobne i hidrofilne.

Karakteristična veličina koloidnih čestica (koja je u opsegu od nekoliko nanometara do sto nanometara), postojanost te veličine, raspodela i ravnomernost raspodele čestica unutar sistema diktira stabilnost/nestabilnost koloida.

generator

Kada je reč o nastajanju koloidnog srebra u kućnim uslovima, pominje se vrlo jeftin i jednostavan način za proizvodnju ili LVDC postupak (Low voltage direct current).

Komercijalni proizvođači koriste bateriju (9V) ili visoki napon i srebrne žice.

U poslednje vreme se pojavljuju i specijalizovani generatori.

U svakom od ovih slučajeva, niko od proizvođača, bilo da koristi visoki ili niski napon, ne dobija koloidni rastvor.

Ono što se u osnovi dešava je samo elektroliza vode.

Produkt te elektrolize može da bude samo jonsko srebro.

Bez obzira na to, promoteri reklamiraju takav proizvod kao koloidno srebro.

Poređenja radi, istinski koloid mora da ima visoku koncentraciju čestica i mali ili nikakav sadržaj jonskog srebra.

Zašto je ovo važno

U svom jonskom obliku, srebro reaguje sa drugim elementima, tako da vrlo lako formira jedinjenja. Tako se, na primer, joni srebra kombinuju sa hloridnim jonima formirajući nerastvorno jedinjenje koje kada se nađe u ljudskom telu, ne rastvara se. Srebro-hlorid može da se eliminiše delimično bubrezima i preko urina, ali će deo ostati u telu.

Tipični srebrni proizvodi sadrže između 3 i 20 ppm (parts per million — milioniti deo jedne celine) jonskog srebra koji, prema nekim procenama, ne izazivaju argiriju.

Međutim, ljudi gutaju znatno veće koncentracije, 100 ppm i više, što može izazvati trajnu promenu boje kože.

Promotivne tvrdnje opisuju jonsko srebro kao visoko biološku supstancu.

Da bi nešto imalo epitet bioraspoložive supstance, potrebno je da dostigne sistemsku cirkulaciju u nepromenjenom obliku. Joni srebra vrlo brzo formiraju jedinjenja u organizmu, pa samim tim ne ostaju nepromenjeni. Želudačna kiselina nije sredina koja obezbeđuje slobodno postojanje jona srebra. Unutar ljudskog tela, biološki, ti joni gotovo da ne postoje. A srebro-hlorid u krvotoku nikakva smislena antimikrobna svojstva nema.

Treba napraviti razliku između koloida koji se sastoje od srebrnih nanočestica i jona srebra.

Kada se napravi, na primer, smeša čestica srebra veličine 1 — 100 nm u vazelinu, to onda predstavlja u vodenom rastvoru stabilan koloid. I to su neki idealni uslovi. Zato i postoje primeri upotrebe srebra u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji ranije (možda i danas).

Želudac je daleko od idealnih uslova, a srebrni proizvodi koji se prodaju su daleko od koloida. Ono što se prodaje kao koloid sadrži 90% srebra u jonskom obliku, a samo 10% u obliku čestica.

Još nešto što se previđa je velika površinska energija koloidnih čestica. Čak i neutralna koloidna čestica nije u potpunosti na površini zasitila svoje mogućnosti vezivanja, pa će privlačiti jone iz neposredne okoline. Pošto se ne radi o idealnim uslovima koji bi podrazumevali stabilnost koloida, a i zbog ogromne površine koju koloid ima, u organizmu dolazi do promena, ponekad sporo doduše, ali se ipak dešavaju, a one podrazumevaju stvaranje nerastvornih soli.

zeleno

Zagovornici koloidnog srebra tvrde da su njihovi proizvodi bezbedni.

Ljudi koji promovišu koloidno srebro tvrde da su njihovi proizvodi bezbedni, jer je njihovo srebro drugačije.

Bilo da srebro ulazi u telo kao koloid, u vidu suspenzije, kao metal ili integrisano, ljudsko telo se ponaša na isti način — dešifruje ga kao strani, nepoželjan toksičan sastojak i proces uklanjanja je isti.

Neki bi rekli da je ovo preterano, ali srebro u bilo kom obliku je po toksičnosti približno olovu, živi, arsenu sa izraženim kumulativnim efektom.

Njegovo potencijalno delovanje proističe iz činjenice da je neselektivno toksično, nasuprot tvrdnjama promotera koji kažu da srebro ume da razlikuje „dobre“ od „loših“ bakterija.

Srebrna voda nema svrhu u ljudskom telu

Pojedini promoteri tvrde da mnogi ljudi pate od nedostatka srebra. Kažu:

Manjak srebra, jednog od našeg najbitnijeg minerala, dovodi do drastičnog povećanja poremećaja imunog sistema u našem društvu u poslednjoj deceniji. Istraživanja nas uče da se sve bolesti manifestuju zbog oslabljenog imunološkog sastava. I dok antibiotici deluju protiv desetak različitih bolesti, izveštaji pokazuju da je srebro efikasno u lečenju više od 650 bolesti.

Najveći atribut srebra je njegova jedinstvena sposobnost da deluje kao drugi superiorni imuni sistem u organizmu!

Srebro se ne koristi u bilo kom poznatom fiziološkom procesu u ljudskom telu. Tretira se kao toksičan metal čiji proces uklanjanja teče veoma sporo. Ovaj proces može često biti neadekvatan.

Srebro ima afinitet da se vezuje za ćelijske membrane, uključujući i nervne ćelije, gde se trajno skladišti. I to je tipičan obrazac trovanja teškim metalima.

Dugotrajna upotreba koloidnog srebra ili soli srebra stvara depozit srebra ispod kože, prelazak boje kože  u pepeljasto-sivu poznatiju kao argirija. Argirija je trajna.

Akumulacija u unutrašnjim organima, stalno izlaganje ćelija srebru ometa normalne procese imunološkog sistema u organizmu.

Paul Carson

Srebro i imunski sistem

Kada ljudski imunski sistem susretne srebro, on će pokušati da ga detoksifikuje i ukloni. Ako osoba već ima neku hroničnu bolest, sistem korišćen u odbrani protiv bolesti sada usmerava svoju borbu na detoksifikaciju srebra. Rezultat može biti nagli napredak bolesti. Sasvim suprotno uverenjima s kojim se pristupilo lečenju, ne dolazi do izlečenja, već do progresije postojeće bolesti.

Toksični efekti srebra mogu se podeliti na akutne i hronične. Terapijska intravenozna primena u iznosu od 50 mg i više može biti smrtonosna, jer dolazi do edema pluća, krvarenja i nekroze koštane srži, jetre, bubrega.

Izlaganje srebrnim solima ili koloidnom srebru u kontinuitetu uzrokuje argiriju, vidljivo izraženu promenu boje kože u plavo-sivu, što naročito dolazi do izražaja u sunčanim oblastima. Pored direktnih efekata, do diskoloracije dolazi i zbog stimulacije melanocita indukovanih srebrom, što dovodi do povećanja proizvodnje melanina. Depoi srebra mogu rezultirati i neurološkim deficitima. Devetogodišnja primena koloidnog srebra kod jedne pacijentkinje (Rosemary Jacobs), nakon naknadnih pregleda, pokazalo se, uzrokovala je pojavu srebro-sulfata u perifernim nervima, bazalnim membranama, elastičnim i mišićnim vlaknima.resetka

Propisi

FDA je predložila zabranu srebra u preparatima 1997. godine i donela pravilo o uspostavljanju „OTC“ lekova i proizvoda koji sadrže koloidne čestice srebra 1999. godine. U saopštenju se navodi da koloidno srebro nije priznato kao lek ni za spoljašnju, ni za unutrašnju upotrebu, da se ne može smatrati ni sigurnim, ni efikasnim sredstvom, da ne postoje nikakvi suštinski naučni dokazi da se ono uvrsti u legalnu upotrebu kod lečenja bilo koje bolesti ili stanja.

Taj propis je stupio na snagu 16. septembra 1999. godine.

Nešto slično je 2002. godine sprovela Australija, a 2008. godine i Evropa.

Proizvodi na bazi srebra se mogu još uvek prodavati u nekim zemljama kao „dijetetski suplementi“, ali se uz njih ne mogu izdavati nikakve zdravstvene tvrdnje. Takođe, negde se prodaju kao homeopatski lekovi. Postoji i mnogo internet oglasa sa savetima kako napraviti koloidno srebro kod kuće, što je  poseban apsurd, jer u takvim uslovima ne postoji mogućnost procene čistoće preparata.

Tokom 2000. godine, FDA  izdaje upozorenja većem broju kompanija čiji veb-sajtovi postavljaju neosnovane terapeutske prednosti preparata u čijem je sastavu koloidno srebro i lažne tvrdnje u vezi sa izlečenjem.

silver1

Zaključak

Tvrdnje da su proizvodi na bazi srebra efikasni kao antibiotici, da deluju antiinflamatorno, antivirusno, antigljivično i da mogu da stimulišu imuni sistem nisu u potpunosti tačne (Cochrane).

Postoji vrlo malo dokaza da se podrži navedeno.

Kada su testirani uzorci devet najčešće prodavanih preparata došlo se do sledećih podataka: dva proizvoda su bila kontaminirana mikroorganizmima, količina srebra suspendovana u rastvoru je varirala od proizvoda do proizvoda; samo četiri proizvoda su zaista pokazala antibakterijsko dejstvo u laboratorijskom testu.

Pripremljene su kulture bakterija Staphilococus aureus. Posle osam sati inkubacije, rast bakterija je bio inhibiran u tri proizvoda.

Činjenica da proizvod inhibira bakterije u laboratorijskim uslovima ne znači da će se tako ponašati i u ljudskom telu. U stvari, verovatnoća da će izazvati argiriju nakon dugogodišnje primene je utoliko veća kod proizvoda koji su se pokazali efikasnim u borbi protiv bakterija u laboratoriji, jer sadrže više slobodnih jona srebra koji se, kad su u većoj koncentraciji u preparatu, lakše deponuju u koži korisnika.

Rizik od toksičnosti prevazilazi vrednost svakog nepotkrepljenog tretmana (PubMed).

Potrebno je uložiti dodatne napore da se suzbije nelegalna dostupnost koloidnog srebra, na čemu se radi.

Istražujući na internetu, i dan-danas na upit o koloidnom srebru, najpre izlazi veliki broj šarlatanskih stranica koje propagiraju neosnovane tvrdnje da je srebrna voda efikasna protiv AIDS-a, zaraznih bolesti, hroničnog zamora, akni, bradavica, hemoroida, difterije, dijabetesa, lupusa, gripa, herpesa, artritisa, meningitisa, raka i mnogih drugih bolesti i stanja.

I potpuni laik, čak i da ne veruje u gorenavedene stavke, bilo bi dobro da se zapita: „Kako to koloidno srebro deluje samo na zle bakterije, a one dobre ostavlja na miru? Kako jon jednog metala može znati koga napada?“

A za površinsku upotrebu danas postoje mnogo bolji i efikasniji proizvodi.

Advertisements

12 comments

 1. Povrsni tekstovi

  Nesto mi sve ovi tekstovi deluju površno, kao da je neka farmaceutska kompanija platila da se sve ovo napise. Ako je sve ovo tacno zasto se prodaju u apotekama ove stvari iz vadih tekstova? Zasto je onda fda priznala homeopatiju i dr? Tekstovi apsolutno ne ulivaju poverenje i izgledaju vise kao zablude!!! Ako ste protiv jedne stvari, to mogu da i razumem, danas ste protiv homeopatije i veganstva, sutra protiv Hrono ishrane itd. Ali da ste protiv svega to ne mogu da razumem, nekima je alternativa pomogla, ishrana… gubite vreme pisajuci gluposti za male pare!!!

  Like

  • Ne, nego je površan komentar koji ste uputili.

   Nisam deo nijedne farmaceutske kompanije, organizacije, udruženja, društva. Pristupajući tako i napadajući mene, traćite vreme. Optužbe tog tipa su neosnovane, glupe i neoriginalne.

   Blog je nastao iz potrebe da odvojim nauku od pseudonauke i neke vrste revolta zbog širenja neistina u medijima. Zarade nema.
   Ukoliko vam se iznesene činjenice ne dopadaju, to nije moj problem.

   Ako mi ponudite konkretne dokaze od relevantnih institucija da bilo koja pomenuta alternativna metoda ili sredstvo deluje, saslušaću.
   Konkretno, povodom ovog teksta osporite mi sve u vezi sa koloidima, ponudite mi principe iz fizičke hemije, napišite mi nešto o imunskom sistemu, toksičnim efektima srebra, posvetiću vam pažnju.

   Loše ste obavešteni i kada govorite o FDA i homeopatiji. Postepeno se i tu menjaju stvari. Informišite se (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-20/the-fda-might-finally-crack-down-on-homeopathy).

   Uostalom, kakav je to argument? I zeolit se može kupiti čak i u prodavnicama prehrambenih proizvoda, pa? To ne garantuje ništa.
   Regulatorna tela i agencije koje donose propise ne funkcionišu tako kako vi zamišljate. Nisu ni oni bez greške. Drugo, neka odobrena sredstva imaju za cilj uspostavljanje kontrole u prodaji i zaštitu potrošača. Ponekad je potreban što veći broj pritužbi korisnika i ― preparat se povlači.
   FDA uglavnom ne dozvoljava prisustvo na tržištu proizvoda koji nisu sigurni.
   Šta da radi sa homeopatskim lekovima? Neki od njih možda nisu škodljivi, ali nisu ni efikasni.
   Kad nešto nije efikasno, ni nema svrhu.

   I opet pogrešan zaključak na kraju: nije moja ideja da budem protiv nečeg što navodite, a ZA nešto drugo.
   Radi se o temeljnom pristupu svakoj temi zasnovanom na dokazima. To primenjujem.
   Alternativni entuzijasti, holističke nebuloze, rekla/kazala priče, cirkularni argumenti koji nisu argumenti, već logička greška ― ne mogu i neće uspeti u podrivanju koncepcije dokaza u nauci. Navedeno ne nalazi mesto na ovom blogu.
   Naučite da razlikujete činjenicu od fikcije, pa se javite.

   Savet: kada kritikujete tekst, bavite se njime; opovrgnite izrečeno.
   Prestanite da se bavite autorom. To je tako pogrešno.

   Liked by 2 people

   • gordana

    Više puta sam koristila srebrnu vodu ” MAXLAB ” laboratorije od 15 ppm. I davala svojim ukućanina. Cak sam detetu koje je sa nepunih 2 godine imao komplikaciju zbog trećeg krajnika, i bila mu prepisana izrazito jaka antibiotska terapija, takodje davala pomalo da pije, i uspeli smo nekako da izbegnemo gomilu antibiotika, koji bi mu kako smo kasnije culi od drugog lekara izazvali niz nus pojava, i oslabili imunitet. Ovaj clanak me medjutim zabrinuo. Molila bih Vas da mi pojasnite da li je koristenje srebrne vode stetno, i konkretno u slucaju ove laboratorije koja je proizvodi i puni ( a ista se prodaje u apotekama ) i ima oznaku 15 ppm – istine i lazi. Hvala unapred na odgovoru.

    Like

    • Naravno da je štetno. Zar to nije jasno iz teksta?

     Like

     • momoze

      Vi tvrdite da je koloidno ili jonizovano srebro stetno a niste ga koristili sem sto ste pronasli u raznim natpisima nekih agencija ciji su se vec nalazi pokazali izuzetno losim ista ta agencija tvrdi da je GMO hran ispravna pa je li vi radije koristite tu hranu ili obicnu normalnu hranu za koju oni kazu da je neispravna puna masnoca i slicno. Gospodja Gordana sasvim lijepo kaze da je davala dijetetu srebrenu vodu i da je rijesila problem koji je imala a da je gospodja Gordana davala svom djetetu Antibiotike pitanje je kakve bi posledice imalo mozda gluvocu ili ostecenje nekog od organa ako bi joj neki nedovoljno stručan ljekar dao neki antibiotik, a njeno dijete nije poplavilo nema nataloženo srebro u jetri i dijete je sad hvala Bogu dobro i zdravo nije se otrovalo kao sto vi tvrdite , ipak ni vase tvrdnje i iznosene cinjenice nisu naucno potvrdjene od nekog zaista nezavisnog a moje iskustvo imate ga u komentaru je ciisto i zasnovano na empiriji, o mehanizmu i nacinu djelovanja srebra na organizam ne ulazim u celijske nivoe ali činjenica je da ono Djeluje i nema tako strasne nus posledice kao sto navodite.

      Like

      • Vi tvrdite da je koloidno ili jonizovano srebro stetno a niste ga koristili.

       Kakav je to argument? To znači da ja moram da probam mišomor, da bih konstatovala da je štetan?

       Ista ta agencija tvrdi da je GMO hrana ispravna.

       A što ne bi bila ispravna genetički modifikovana hrana?

       Je li vi radije koristite tu hranu ili obicnu normalnu hranu?

       Postoji samo zdravstveno bezbedna hrana, ne obična, neobična, normalna ili nenormalna.

       Gospodja Gordana sasvim lijepo kaze da je davala dijetetu srebrenu vodu i da je rijesila problem koji je imala.

       I šta s tim što gospođa Gordana kaže? To je dokaz za šta?
       Pojedinačni slučajevi i priče rekla-kazala nisu dokazi, već anegdote koje ne vrede ni pet para.

       A da je gospodja Gordana davala svom djetetu Antibiotike pitanje je kakve bi posledice imalo mozda gluvocu ili ostecenje nekog od organa ako bi joj neki nedovoljno stručan ljekar dao neki antibiotik.

       Kakve bi posledice imalo? Kakva su to paušalna nagađanja?
       Antibiotici imaju svoju svrhu i propisuju se po potrebi.

       Njeno dijete nije poplavilo nema nataloženo srebro u jetri i dijete je sad hvala Bogu dobro i zdravo nije se otrovalo kao sto vi tvrdite.

       Sad je hvala bogu dobro?! Sic!
       A da je poplavelo, trčali biste kod pedijatra da kmečite i pitate zašto mu se to desilo?


       Moje iskustvo imate ga u komentaru je ciisto i zasnovano na empiriji.

       Koga se tiče vaše iskustvo i vaš izbor? Kljukajte se koloidnim srebrom, ne branim; samo mi nemojte dolaziti ovde sa takvim pričama koje nemaju apsolutno nikakvo uporište u nauci.

       Liked by 1 person

  • Mda, očekivano je da neko ko ne razume napiše ovakvu glupost – u kojoj optužuje da će nekakva „farmakomafija” platiti „površne” tekstove. Da nije jako glupo, bilo bi smešno.

   Liked by 1 person

 2. Vladimir Cimerman

  Ovaj tekt i placa farmakomafija. Katarina Petrovic je clan grupe Šr Sladjana Velkov koju finansiraju farmaceutske kuce, priuceni lekari i novinari koji se prodaju za par stotina evra mesecno. Drago mi je da ovaj tekst potice od nje. To je samo potvrda da je koloidno srebro buducnost lecenja.

  Like

  • Keti

   Ali grupa Šr Slađana Velkov se bavi javnim ismevanjem i klevetanjem ličnosti Slađane Velkov a što je ipak krivično delo. Naravno da srebro jeste budućnost ukoliko ga ne zabrane s tim da je ovaj tekst nebitan u odnosu na mnoga lična iskustva koja jedina potvrđuju istinitost nekih metoda kao što je npr lečenje srebrom.

   Like

   • Vi zaista ovaj prethodni komentar ne vidite kao sarkazam? Pa, to je i smešno, i tužno.

    Drugo, smeta vam što neko ismeva šarlatane?
    Sasvim je legitimno i kroz ironiju pokazati šta sve oni rade.

    Treće, vama su važna lična iskustva? Šalite se?
    Anegdote su beskorisne u naučnom svetu.

    Liked by 1 person

   • Tako je, Keti! Nadam se da će se ova država napokon pozabaviti sa tim reptilima koji ismevaju našu antivakcinalnu ikonu! Ipak je ona prva skrenula pažnju da se autizam kod dece leči klistirima od varikine, nakon čega je po već vidjenom scenariju krenula nevidjena medijska hajka na vesnika alternativne Istine!

    Istraži! Probudi se! Ne budi ovca!

    Liked by 1 person

 3. Keti

  Samo nekoliko dana korišćenja kapi srebrne vode spasile su me hronične upale sinusa a što nisu nikada uspele druge vrste kapi ili lečenja tokom mnogo godina. Lepo je što ste stručno objasnili da je to moja zabluda ali ja sam već 5 godina zahvalna na toj magli koja mi je jedina pomogla (za razliku od svih orl specijalista i sve farmakomedicine).

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: