MMS

 15046408_1679877045635616_674412846_n

Šta je MMS?

MMS je skraćenica za „The master mineral solution” ili ponekad „The miracle mineral solution”. To je 22,4% rastvor natrijum-hlorita (u vodi). Natrijum-hlorit ima hemijsku formulu NaClO2 (1). U sastav MMS-a ulazi obično još i: natrijum-hlorid, natrijum-hidroksid i natrijum-bikaronat koji se nalaze u tragovima. Natrijum-hlorit (2), sam po sebi, nije izbeljivač.

Letalna doza natrijum-hlorita (LD50 za pacove) je 350 mg/kg. Ako pretpostavimo da je njegova toksičnost slična kod ljudi, to znači da će 5,25 g verovatno biti dovoljno da ubije u proseku četvorogodišnje dete težine oko 15 kg (3) .

MMS se prodaje u formi „prečišćenih vodenih kapi” (obično uz jedan aktivator).

Šta je CD ili CDS?

CD je hlor-dioksid (i CDS označava hlor-dioksid). Hemijska formula je ClO2 (4). Industrijski se koristi kao izbeljivač u proizvodnji papira (5). Takođe se koristi za prečišćavanje vode i uklanjanje patogena sa određenih namirnica (6). Smatra se da je  efikasniji od običnog hlora za prečišćavanje vode — manje je agresivan i posebno je dobar u uništavanju bakterija iz roda Legionella (7), kao i mnogih virusa i protozoa.

Hlor-dioksid je više otrovan od natrijum-hlorita. Letalna doza, LD50, je 292 mg/kg. Iz tog razloga, koncentracije koje nalaze primenu kod prečišćavanja vode su veoma niske. Američka agencija za zaštitu životne sredine (US EPA) je postavila maksimalan nivo od 0,8 mg/l hlor-dioksida u vodi za piće.

Kakva je veza između MMS-a i CD protokola?

Hlor-dioksid brzo isparava iz rastvora, što znači da ne može da se skladišti — on se upotrebljava svež onda kad je potreban. Kada se natrijum-hlorit meša sa kiselinom (obično kiselinom sadržanoj u pomorandži i limunu, 8), formira se hlor-dioksid. Ukratko:

MMS + kiselina = CDS.

Jednostavnije je ako se koristi hlorovodonična kiselina (HCl) kao kiselina za „aktiviranje”.

5NaClO2 + 4HCl → 5NaCl + 4ClO2 + 2H2O

Jer, kada se natrijum-hlorit pomeša sa kiselinom iz citrusa, reakcija se ne dešava u jednom koraku. Umesto toga, nastaje hlorasta kiselina (HClO2) koja se na kraju razlaže na hlor-dioksid — ClO2. Nekoliko reakcija je uključeno u ovaj proces. Koncentracija hlor-dioksida u rastvoru napravljenom na ovaj način će verovatno biti niža nego kada se koristi hlorovodonična kiselina. Međutim, važno je shvatiti da manje hlor-dioksida u dobijenom rastvoru, ne mora da znači da je rastvor (u ovom slučaju) bezbedniji.

NaClO2 + H+ ⇌ HClO2 + Na+

2HClO2ClO3 + H+ + HOCl
2HClO2 + HOCl → 2ClO2 + Cl + H2O + H+

Koliko se hlor-dioksida formira kada se MMS aktivira”?

Nije moguće odgovoriti na ovo tačno, jer to zavisi od nekoliko različitih faktora. Najpre, to zavisi od toga da li se koristi hlorovodonična kiselina ili neka druga kiselina (kao što je limunska kiselina). Dalje, zavisi od temperature, i od količine dodate kiseline.

Dokument o natrijum-hloritu koji je objavio Komitet eksperata za aditive u hrani (JECFA, 9) sugeriše da će, pri pH vrednosti od 2,3, 50 ppm rastvora natrijum-hlorita proizvesti 16 ppm hloraste kiseline (manje će nastati pri višoj pH vrednosti). Uzimajući u obzir da se MMS prodaje kao 22,4% (ili kao 28%) rastvor natrijum-hlorita, kao i gorepomenutu jednačinu, to bi značilo da se oslobađa 36 g hlor-dioksida po litru vode.

Agencija za zaštitu životne sredine (US EPA) je preporučila sigurnosnu granicu za hlor-dioksid koja iznosi 0.00008 grama ClO2 po litru vode. Uporedimo to sa 36 grama po litru: čak i ako se samo deo pretvara u hlor-dioksid, dobijena smeša je mnogo iznad bezbednih granica (10).

Kako se hlor-dioksid koristi u prehrambenoj industriji i u proizvodnji vode za piće?

U upotrebi su vrlo razblaženi rastvori, sa samo nekoliko ppm hlor-dioksida. Koriste se sprejevi ili se vrši potapanje živine, mesa, povrća, voća i morskih plodova. U ovim primenama, hlor-dioksid isparava iz hrane mnogo pre nego što je iko pojede. On nije prisutan u finalnim proizvodima (11).

Kada je u pitanju voda, hlor-dioksid se koristi u postrojenjima za prečišćavanje, ali je koncentracija u završnoj fazi (voda namenjena korisnicima vodovoda) strogo kontrolisana, tako da je niža od preporučenih granica.

Kako se CD koristi u okviru alternativnih metoda lečenja”?

Postoje grupe ljudi koje veruju da ako piju MMS kapi mogu da izleče sve svoje bolesti i stanja. Međutim, nema dokaza da je CDS uopšte efikasan. Nijedan razuman mehanizam nikada nije dat za njegov navodni način delovanja. Jim Humble (12), koji je skovao naziv MMS pre deset godina i popularizovao upotrebu ovog „tretmana”, tvrdi da je radio za The Red Cross i uspešno lečio grupu pacijenata obolelih od malarije u Ugandi. The Red Cross uporno negira te tvrdnje i demantuje sve lažne navode (13).

Jim Humble ističe da MMS leči sve bolesti poznate čovečanstvu, uključujući malariju, grip, Kronovu bolest, upalu desni, arteriosklerozu, kolitis, herpes, tuberkulozu, hepatitis, rak i naravno, AIDS.

On navodno tokom ekspedicije u džungli slučajno otkriva MMS kao tretman protiv malarije. Kasnije kreće sa objavom knjiga čiju tematiku pretežno čini čudotvorni lek. Potom postaje deo tzv. crkve (Genesis || — church of health & healing, 14) koju zapravo sam i formira. Za sve to vreme organizuje kurseve, seminare i konsultacije. Oko sebe postepeno gradi svojevrstan kult. Istovremeno, njegovi saradnici traže donacije koje bi „crkvi” pružili bogati pojedinci u znak zahvalnosti za lek. On sam, kao pripadnik „crkve”, izbegava plaćanje poreza. Naravno, on „crkvu” koristi kao paravan za nesmetanu distribuciju MMS-a.

jim_humble_chart1

Sada, on kaže da ima pet miliona klijenata. Na sreću, nekoliko zemalja je podiglo poternice za njim. Međutim, prema nekim izveštajima, u vreme kada su različite zemlje želele da ga uhapse zbog izazivanja smrti svojih građana, on je već bio pobegao u Dominikansku Republiku, zemlju bez ugovora o ekstradiciji (15).

S druge strane, postoji velika grupa ljudi, na čelu sa Kerri Riverom, koja veruje da MMS može izlečiti autizam (16). To naravno nije tačno. Autizam je složen razvojni poremećaj koji se najčešće manifestuje kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Uzroci autizma ostaju pomalo nejasni (premda se smatra da ima jaku genetičku osnovu), ali određeni pokazatelji ukazuju na to da je autizam posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Simptomi autizma se obično pojavljuju postepeno kako dete postaje starije. Za autizam ne postoji lek, u smislu da određena terapija učini da on nestane. Vremenom, tokom odrastanja, neke stvari se samo mogu poboljšati.

kerri-rivera-internet

Autizam (17) se definiše kao spektar poremećaja, što znači da postoji ogroman raspon u stepenu manifestacija kod pojedinaca. Kombinacija različitih terapijskih postupaka i individualni programi mogu pomoći onima sa autističnim spektrom u razvoju socijalnih i komunikacionih veština i vođenju produktivnijeg života. Kada se primenjuju strategije za osposobljavanje pojedinca koje bi ga učinile funkcionalnim u društvu, sasvim je u redu težiti poboljšanju tokom vremena. Na tom putu, guranje roditelja u nadrilekarstvo postaje opasno. Njima, koji se suočavaju sa stresom i neizvesnošću, poruka da je autizam izlečiv i da ga je moguće izbeći, može delovati primamljivo. Promoteri takvih poruka (Kerri Rivera, na primer) kažu da oni ništa ne zarađuju i da samo žele da šire reč. To ih čini tako pouzdanim, zar ne?

Ne postoji nijedan dokazan lek za autizam. Autizam nije izlečiv. Deca su prosto rođena s njim. Postoje samo strategije koje mogu pomoći deci i njihovim porodicama, po uzoru na terapije poboljšanja govora, socijalnih veština, strukturiranu nastavu i tako dalje.

Riverini sledbenici piju MMS kapi ili ih koriste u klistiranju. Protokoli za takve tretmane uključuju dodavanje kapi u vodu i druge tečnosti.

Broj kapi koji se koristi varira. Jim Humble navodno preporučuje 18 kapi u lečenju malarije. Obično se one dodaju nekoj tečnosti, na primer: 18 kapi u 250 ml vode. Ukoliko se na osnovu broja kapi preračuna sadržaj hlor-dioksida u 250 ml rastvora, on bi iznosio 0,065 g hlor-dioksida u 250 ml, ili 0,26 grama po litru, što je opet mnogo više u poređenju sa granicom koju propisuje EPA — 0.00008 grama po litru.

Promoteri MMS-a preporučuju ove smeše za piće na svakih sat ili dva, osam puta dnevno, ili čak i više. Svi MMS/CD protokoli premašuju bezbedne vrednosti. Te količine mogu izazvati iritaciju usta, jednjaka i želuca.

Agencija za toksične supstance i registar bolesti (ATSDR, 18) ističe da su studije na pacovima pokazale da izloženost trudnica — životinja hlor-dioksidu ili izloženost mladunaca ubrzo nakon rođenja, može dovesti do kašnjenja u razvoju mozga.

Kerri Rivera se posebno zalaže za CDS klistir, čime se ubijaju paraziti za koje ona i njeni sledbenici veruju da izazivaju autizam. Ne postoji nikakav dokaz o prisustvu ovih „parazita”.

Klistir, bez obzira na to koje tečnosti uključuje, ima rizika. Više puta ponovljeni klistiri mogu izazvati disbalans elektrolita, rupture creva i oštećenja rektalnog tkiva. Zagovornici CDS-a tvrde da protokol deluje selektivno i ubija samo štetne bakterije i parazite. Ovo nije moguće. Hemija ne funkcioniše na taj način. Hlor-dioksid je jako oksidujuće sredstvo, što znači da dolazi do oštećenja svih ćelija, bez obzira na prirodu tih ćelija. Molekuli hlor-dioksida nisu u stanju da prave razliku između ćelija. Oni neselektivno uništavaju bukvalno sve što im se nađe na putu.

Deca imaju tanje tkivo nego odrasli. Rizici redovnih klistira sredstvom kao što je hlor-dioksid, a naročito onih obavljenih kod kuće od strane lica bez medicinske obuke, verovatno će biti znatno izraženiji kod dece.

mms-citric-500pix-web

Kao što FDA upozorava (19), (20), CD protokol može izazvati mučninu, povraćanje, dijareju i simptome teške dehidracije. Takođe, bilo je izveštaja o otkazivanju jetre i znatnom oštećenju bubrega. Promoteri CD protokola će tvrditi da su mučnina i dijareja simptomi „detoksikacije”. To znači da se telo oslobađa od nagomilanih „parazita” i „toksina”. Ne. Ovo su simptomi akutne toksičnosti. Ovi simptomi su znak da tretman treba prekinuti, pre nego što se napravi još veća šteta.

Kanada je zabranila prodaju MMS-a (21).

FDA je naredila povlačenje knjiga Jima Humbla sa Amazona. Takođe, FDA redovno ažurira saopštenja o štetnosti preparata, kao i podatke o sankcionisanju distributera.

U SAD-u je u maju 2015. godine Louis Daniel Smith osuđen za prodaju MMS-a i obmanu potrošača (22).

Više zemalja ima nalog za hapšenje Jim Humbla zbog trovanja i smrti nekoliko ljudi. Međutim, i dalje postoji bezbroj veb-stranica posvećenih MMS-u. Inovativnost promotera sve češće se sastoji u tome da preparat prodaju kao sredstvo za dezinfekciju vode pri čemu ono kao takvo pripada kategoriji predmeta opšte upotrebe. Sam Humble je primenio to, te se neretko MMS sada može sresti pod nazivom „sredstvo za prečišćavanje vode”. To mu omogućava slobodniji promet.

Svaka rečenica na bilo kom sajtu koji se bavi promocijom MMS-a nije ništa drugo do laž, dezinformacija, pseudonauka i psihološka manipulacija. Cela postavka oko ove stvari je prevara. Ne postoji nijedna referenca, ni studija koja sugeriše da je bolesna osoba izlečena MMS-om; nijedan dokaz zasnovan na nauci koji bi objasnio mehanizam delovanja. Laika mogu da zavaraju impresivna pojašnjenja osnovnih principa biohemije.

Zaključak: ovo je namerna prevara, ali prevara od koje ljudi umiru. Tim pre bi svaki slučaj distribucije MMS-a trebalo prijaviti.

 

Advertisements

One comment

  1. bubblepoint

    preporucujem da dodas pored nadrilekarstva i nadriapotekarstvo, po nasem zakonu je to neovlasceno spravljenje i prodaja ”lekova”…. inace po obicaju, odlican tekst, samo napred 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: